Privacy policy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Geluk op het water, gevestigd aan de Botterboulevard 15 te Haarlem (Hierna: Geluk op het water) 

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan mij verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of contactformulier. Ik hecht groot belang aan de privacy van mijn klanten en hanteer daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Ik verwerk data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Geluk op het water is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen ik bepaal welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. In deze privacy verklaring leg ik uit welke gegevens ik verwerk en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Vraag & opmerking
  • IP-adres van een websitebezoeker

 

Verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van je persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Indien je mij geen expliciete toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens of indien je deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van je persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van je persoonsgegevens kan in dat geval zonder je toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Geluk op het water.

Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van je betaling
  • Het verzenden van een nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van mijn dienstverlening
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om post bij je af te leveren

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Commerciële doeleinden

 Je persoonsgegevens worden door mij ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van mijn dienstverlening. Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ik maak gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy waarvoor ik geen voorafgaande toestemming van je nodig heb.

Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Geluk op het water gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten.

Persoonsgegevens wijzigen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar 

Contact

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via